english 邮箱登录 qiyetong过
iso9001:2015认证

huazhuangpin包装

riyongpin包装 食品包装 礼品包装 化妆品包装 圆筒 文具用品 吸塑制品 扑克牌

化妆品塑料包装盒

    详细说明


0r
销售客服

刘志颖(销售总监, 国际部销售经理)
fiona lau(sales director)
电话(tel):86-13044351414
传真(fax):86-13044351414
手机(m.t.):86-13044351414
e-mail:pcb@zgbnys.com

施月梅(销售经理)
电话(tel):86-13044351414
传真(fax):86-13044351414
手机(m.t.):86-13044351414
e-mail:supackfgh@zgbnys.com

贠云珍(销售经理)
电话(tel):86-13044351414
传真(fax):86-13044351414
手机(m.t.):86-13044351414
e-mail:pce@zgbnys.com

仇艳(销售经理)
电话(tel):86-13044351414
传真(fax):86-13044351414
手机(m.t.):86-13044351414
e-mail:supacksl@zgbnys.com

杨艳琴(销售经理)
电话(tel):86-13044351414
传真(fax):86-13044351414
手机(m.t.):86-13044351414
e-mail:fghb@zgbnys.com

郭江(销售经理)
电话(tel):86-13044351414
传真(fax):86-13044351414
手机(m.t):86-13044351414
e-mail:fghc@zgbnys.com